Catalan Spanish English German Russian
Inici > Serveis > Domòtica > Com funciona?

Serveis domòtics per a llars intel·ligents

Com funciona?

Com a concepte, la domòtica és l’automatitzaciò i control (ja sigui local o remot) de la llar i per aconseguir-ho es tenen en compte els següents elements:

 • Controlador: dispositius que gestionen el sistema segons la programaciò i la informaciò que reben
 • Actuador: executa i/o rep una ordre del controlador i realitza una acciò sobre un aparell o sistema com és l’encès/apagat, pujada/baixada, obertura/tancament, ...
 • Sensor: capta informaciò que transmet al sistema (sensors d’aigua, gas, fum, temperatura, vent, humitat, pluja, il·luminaciò...)
 • Bus: transporta la informaciò entre els diferents dispositius per un cablatge propi, per la xarxes d’altres sistemes (xarxa elèctrica, xarxa telefònica, xarxa de dades) o de forma sense fil
 • Interfície: sòn els dispositius amb els quals actua l’usuari, com poden ser les pantalles, el mòbil, Internet, comandaments a distància...

L’Arquitectura dels sistemes de domòtica fa referència a l’estructura de la seva xarxa. La classificaciò es realitza en base d’on resideix la ’’intel·ligència’’ del sistema domòtic. Les principals arquitectures sòn:

 • Arquitectura Centralitzada: un controlador centralitzat, envia la informaciò als actuadors i a interfícies segons el programa, la configuraciò i la informaciò que rep dels sensors, sistemes interconnectats i usuaris
 • Arquitectura Descentralitzada: diversos controladors, interconnectats per un bus, que envia informaciò entre ells i als actuadors i interfícies connectats als controladors, segons el programa, la configuraciò i la informaciò que rep dels sensors, sistemes interconnectats i usuaris
 • Arquitectura Distribuïda: cada sensor i actuador és també un controlador capaç d’actuar i enviar informaciò al sistema segons el programa, la configuraciò, la informaciò que capta per si mateix i la que rep dels altres dispositius del sistema
 • Arquitectura Híbrida / Mixta: es combinen les arquitectures dels sistemes centralitzades, descentralitzades i distribuïdes.

Els principals mitjans de transmissiò sòn:
 • Cablatge Propi: principalment sòn del tipus parell apantallat, parell trenat (1 a 4 parells), coaxial o fibra òptica
 • Cablatge Compartit: utilitzaciò de cables compartits i/o xarxes existents per a la transmissiò de la seva informaciò, per exemple la xarxa elèctrica, la xarxa telefònica o la xarxa de dades
 • Sense fil: tecnologies de radiofreqüència o infraroig, bluetooth, ...